Pastatų apsaugos nuo triukšmo reikalavimai įgyvendinami trimis etapais: projektuojant pastatą, statant ir atiduodant jį naudojimui. Iki šiol projektuotojai ir statybininkai neskirdavo didelio dėmesio gerai garso izoliacijai užtikrinti. Nuo praėjusiųjų metų pradžios garantuoti gerą garso izoliaciją statiniuose tapo privalu pagal įsigaliojusias Statybų techninio reglamento normas.
 
Gerą garso izoliaciją pastatuose turi garantuoti projektuotojai ir statybininkai, tačiau ir mums patiems derėtų žinoti, kokie parametrai turi būti užtikrinami mūsų gyvenamosiose patalpose.

Triukšmo rūšys bei pastatų akustinės klasės
 
Triukšmas apima platų dažnių diapazoną, dažnai jį sudaro keletas skirtingo stiprumo ir dažnio garso šaltiniai. Pastatuose girdime:
• orinį triukšmą – tai triukšmas, sklindantis ore (kalba, buitiniai prietaisai, išorinis transporto keliamas triukšmas);
• struktūrinį triukšmą – tai triukšmas, sklindantis kietuose kūnuose (smūgiai į pastato perdangų ar pertvarų konstrukcijas, veikiantys liftai);
• smūginis triukšmas, kylantis dėl struktūrinio garso poveikio ir išspinduliuojamas kaip orinis garsas;
• hidraulinį triukšmą, sklindantį skystyje (smūgiai vandentiekio ar šildymo sistemose).

Lietuvos higieninių normų leidžiami triukšmo lygiai
 

Patalpa

Paros laikas, val.

Garso lygis, dB (A)

Maksimalus garso lygis, dB (A)

Gyvenamieji kambariai

6–18
18–22
22–6

40
35
30

55
50
45

Miegamieji kambariai

6–18
18–22
22–6

40
35
30

55
50
45


Statybos technikos reglamente „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ triukšmo kokybei įvertinti yra numatyta penkių garso klasių (akustinio komforto) sistema:
A – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
B – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
C – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
D – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
E – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.
 
Priklausomai nuo akustinio komforto klasių skiriasi ir garso rodiklių vertės. Naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Vienbučių pastatų garso klasė, projektuojama užsakovo pageidavimu, – ne žemesnė kaip E. Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas E garso klasei (jei pastato ar jo atskirų patalpų paskirtis nekeičiama).
 
Gyvenamųjų pastatų garso izoliavimo rodiklių vertės,dB (A)
 

Gyvenamieji namai

Vidinių atitvarų garso klasė

Perdangų garso klasė

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Kambariai nuo negyvenamosios
paskirties patalpų

68

63

60

55

52

38

43

48

53

58

Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų ar bendro naudojimo patalpų)

63

58

55

52

48

48

53

58

60

63

Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto kitų patalpų

48

44

Nereglamentuojama

53

58

NereglamentuojamaTriukšmo poveikis

Žmogaus ausis gali išgirsti lapų šlamesį – apie 10 dB (A). Be to, mes sugebame prisitaikyti ir prie kurtinančios muzikos – apie 90–110 dB (A).
 
Dėl didelio triukšmo, trunkančio ilgą laiką, gali kilti sveikatos sutrikimų: klausos pažeidimas ir kalbos nesupratimas, miego ir fiziologinių funkcijų sutrikimai, psichikos sutrikimai, nesugebėjimas mokytis, socialiniai pakitimai, gali atsirasti dirglumas, agresyvumas. Triukšmo poveikis organizme, kaupiasi pirmiausia pakenkdamas nervų, virškinimo sistemoms, gali susilpnėti imuninė sistema.